Financiering van transities naar een duurzame en inclusieve wereld

sustainable & inclusive world

Onze duurzaamheidsmissie

Duurzaamheid vraagt om een bank die verder kijkt

Over landsgrenzen en generaties. Al jaren werken we samen met klanten en partners aan het versnellen van de transitie naar een koolstofarme economie en naar een inclusieve samenleving, in Nederland en daarbuiten.

Zo zijn we de financieel adviseur van het Dogger Bank Wind Farm, het grootste windpark ter wereld in het Verenigd Koningrijk. In Nederland realiseerden we samen met Royal Cosun een zonnepark met ruim 28.000 zonnepanelen, zijn we mede financier van de Luchterduinen Wind Farm. Maar we gaan verder dan financieren.
We lopen voorop in de elektrificatie van lease voertuigen, fietslease en deelmobiliteit, en ondersteunen klanten bij het verduurzamen van hun vastgoed.

Duurzaamheid gaat over meer dan alleen het milieu. Het gaat ook over het bieden van gelijke kansen. Daarom zetten we ons in voor het bestrijden van sociale uitsluiting en ondersteunen we maatschappelijke initiatieven

Drie transities waarop we ons focussen

Transitie naar een netto-nul economie

> Lees verder over onze aanpak van klimaatverandering

Transitie naar een economie met respect voor de ecologische grenzen van de aarde

> Lees verder over onze aanpak van het verlies van natuurlijk kapitaal

Onze aanpak

BNP Paribas heeft innovatie hoog in het vaandel staan en is ook bereid de nodige middelen vrij te maken om deze transities te versnellen. Ons primaire doel is ondersteuning van onze klanten, of het nu gaat om bedrijven, instellingen of particulieren in hun eigen transitie. Verder werken we samen met onze partners om innovaties in de financiële sector te stimuleren. We passen onze manier van werken aan en willen graag een verantwoordelijke, actieve deelnemer aan de Nederlandse samenleving zijn. Hierbij gaat het om initiatieven op een groot aantal terreinen, variërend van energie en mobiliteit tot vastgoed. Verder stimuleren we de ontwikkeling en verspreiding van meer inclusieve, verantwoorde en innovatieve producten.

Onze impact

Indirect

indirect impact

Samen staan we sterk

We nemen deel aan grote samenwerkingsverbanden, zitten in werkgroepen en leveren zowel internationaal als in Nederland onze bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken.

Ondersteuning van onze klanten

We zijn pragmatisch als het gaat om de ondersteuning van onze klanten bij hun transitie en spelen in op de specifieke behoeften van elke sector en markt.

Direct

direct impact

Beginnen bij onszelf

We willen de milieu-impact van onze eigen activiteiten en mobiliteit beperken. Hiervoor werken we samen met onze leveranciers, maken we onze medewerkers milieubewuster en zetten we in op beleid dat vanaf het eerste ontwerp duurzaamheid centraal stelt.

Geld, tijd en deskundigheid

We willen een verantwoordelijk en actief lid van de Nederlandse samenleving zijn. Met onze goede doelen en ons vrijwilligersprogramma maken we echte, meetbare impact.

Recente voorbeelden van impact

BNP Paribas en Naturalis Biodiversity Center starten samenwerking voor behoud en herstel van biodiversiteit

De gedeelde missie om de bescherming en het herstel van biodiversiteit te versnellen vormt de kern van dit partnerschap. Het is een langdurige samenwerking gebaseerd op de sterke punten van Naturalis en BNP Paribas om echte impact te creëren en de diepgaande expertise en inzichten van Naturalis te vertalen naar concrete resultaten.

Lees verder >

Health Impact bond financiert het grootste valpreventieprogramma van Nederland

Stevig Staan‘ is een valpreventieprogramma voor ouderen in Nederland dat wordt gefinancierd via een ‘Health Impact Bond’. Het programma is uniek qua omvang, structuur en samenwerkingsniveau tussen verschillende belanghebbenden in het ecosysteem.

Lees verder >

Royal Cosun realiseert CO2-reductie van 5,1 miljoen kg per jaar met groenfinanciering BNP Paribas

De groenfinanciering betreft een nieuwe leaseconstructie van BNP Paribas voor een project van ruim 28.000 zonnepanelen op een zonneweide van 7 hectare.

Lees verder >

cosun
EL Jackson foundation

Ook in 2023 een succesvolle voortzetting van het EL Jackson Education-project

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is al sinds 2018 partner van het Dream Up-programma van de BNP Paribas Foundation, een stichting die projecten met een cultureel of maatschappelijk oogmerk ondersteunt

Lees verder >

Al meer dan 30 jaar strijden tegen financiële uitsluiting via microfinanciering

Sinds de jaren 90 bevorderen we financiële inclusie door verschillende microfinancieringsinstellingen over de hele wereld financieel te ondersteunen. Deze financiering heeft in de loop der jaren indirect meer dan 3 miljoen mensen – waarvan 83% vrouwen – ondersteund.

Lees verder >

BNP Paribas financieel adviseur van het Dogger Bank Windpark.

Het Dogger Bank Windpark is een belangrijk project voor duurzame energie in het Verenigd Koninkrijk. Het zal het grootste offshore windpark ter wereld worden waarmee 6 miljoen huishoudens van schone energie kunnen worden voorzien.

Lees verder >

Meer weten?