Transitie naar een economie met respect voor de ecologische grenzen van de aarde

planetary boundaries
planetary boundaries

Onze aanpak van het verlies van natuurlijk kapitaal

De huidige economische groei leidt tot verlies van natuurlijk kapitaal, met alle negatieve gevolgen van dien voor onze ecosystemen en diversiteit aan natuurlijke bronnen. Grondstofwinning en -verwerking zijn verantwoordelijk voor 50% van de CO2-uitstoot en 90% van het verlies aan diversiteit. Tegelijkertijd is meer dan de helft van het wereldwijde bbp afhankelijk van natuurlijke bronnen. Uit onze huidige lineaire economie voortvloeiende risico’s leiden tot volatiliteit in de levering en prijs van grondstoffen en tot haperingen in de waardeketen. Een transitie naar een duurzame, meer circulaire economie met respect voor de ecologische grenzen van de aarde biedt nieuwe kansen: flexibele toeleveringsketens, minder vervuiling, meer banen, meer economische waarde en meer sociale cohesie.

Op regionaal, nationaal en internationaal niveau is er steeds meer aandacht voor beleid gericht op bescherming van natuurlijk kapitaal en natuurlijke bronnen. Als onze beleggingsportefeuille en -strategieën hier niet goed op zijn afgestemd, lopen we transitierisico’s. In Nederland zien we bijvoorbeeld nu al de economische en maatschappelijke gevolgen van een te hoge uitstoot van stikstof. Onze klanten krijgen steeds meer met de risico’s van dit soort ontwikkelingen te maken. Met name in sectoren die afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal, zoals de voedingsmiddelenindustrie en landbouw, transport, bouw, consumptiegoederen en mijnbouw. Maar deze ontwikkelingen leiden ook tot allerlei nieuwe kansen, innovaties en nieuwe bedrijfsmodellen.

Wij zetten ons in voor samenwerking met onze klanten om deze kansen aan te grijpen en de transitie te versnellen.

our impact block

Lees meer over

globewithframe

Onze belofte: Een duurzame en inclusieve wereld

> Lees verder over onze impact op de transitie

windmills_block

Transitie naar een netto-nul economie

> Lees verder over onze aanpak van klimaatverandering

Transitie naar een inclusieve samenleving

> Lees verder over de aanpak van sociale en financiële uitsluiting

Meer weten?