Uitgelegd: Transitie naar een economie met respect voor de ecologische grenzen van de aarde

planetary boundaries

We hielpen een afvalwerkingsbedrijf bij het beheer van activa die nodig waren voor de financiering van de ontmanteling van stortplaatsen. Door nieuwe regelgeving is deze klant verplicht langlopende voorzieningen voor de sanering hiervan te treffen. Als vermogensbeheerder van pensioenfondsen met een (langlopende) verplichtingenstructuur heeft BNPP ervaring met dit soort fiduciair beheer.

Het afvalverwerkingsbedrijf heeft ook een dergelijke verplichtingenstructuur. Vandaar dat het fiduciair beheer aan BNPP is toevertrouwd. De hiervoor gebruikte beleggingen zijn ESG-bestendig en bestaan onder meer uit groene en sociale obligaties.

In 2021 publiceerden we onze Routekaart Biodiversiteit en in 2022 volgde een rapport over onze ecologische voetafdruk. Hierin doen we verslag van tests met een rekenmethode (km2MSA) die we samen met Iceberg Data Lab hebben ontwikkeld om de ecologische voetafdruk van onze eigen onderneming te bepalen. Een unicum in de financiële sector. Dit is wat de eerste voorlopige resultaten laten zien:

1) ruim 65% van ons beheerd vermogen (AUM) is belegd in sectoren met een lage verhouding biodiversiteit/intensiteit,

2) in de meeste sectoren is onze gemiddelde verhouding biodiversiteit/intensiteit (gewogen per AUM) lager dan het gemiddelde per sector (ongewogen)

Met onze Routekaart Biodiversiteit maken we bedrijven duidelijk dat wij ervan uitgaan dat zij metingen doen naar hun belangrijkste ecologische impact en afhankelijkheden van de natuur en daarvan ook verslag doen. De nadruk ligt hierbij op ontbossing en waterbeheer.

In 2022 hebben we ruim 400 werkuren gedoneerd aan projecten voor herstel van de natuurlijke omgeving (o.a. World Clean-up Days).

Verder hebben we in 2021-2022 ruim 65K gedoneerd aan projecten voor behoud van natuurlijk kapitaal in Nederland

In het kader van 3StepIT hebben we een klant ondersteund bij de implementatie van ons Technology Lifecycle model voor de aanschaf van nieuwe laptops. Het resultaat is een vermindering van CO2-uitstoot en e-afval:

37.636 kg minder CO2-uitstoot door financiering van nieuwe laptops,

300 kg minder e-afval door de financiering van nieuwe laptops met behulp van een circulair Technology Lifecycle model. Hiermee dagen we klanten uit hun oude apparaten nieuwe duurzame waarde te geven en een tweede leven te gunnen.