Transitie naar een inclusieve samenleving

social inclusion
inclusive society

Onze aanpak van sociale en financiële uitsluiting

In tijden van transitie is het belangrijk dat iedereen kan aanhaken en meedoen. In de huidige wereld is dat niet vanzelfsprekend en lopen kwetsbare groepen het risico buitengesloten te worden. Overal ter wereld zien we de inkomensverschillen groeien, ontaardt debat in polarisatie en heerst wantrouwen jegens de overheid en instellingen.

BNP Paribas Nederland streeft naar een positieve impact op de samenleving. Andere actoren, zoals overheden, ngo’s en kennisinstituten, bevorderen het maatschappelijk bewustzijn en werken bij hun zoektocht naar oplossingen samen voor behoud van een inclusieve samenleving. Tegelijkertijd hebben onze klanten te maken met maatschappelijke kwesties zoals het toekomstbestendig maken van hun personeel, diversiteit en borging van de mensenrechten.

Voor de aanpak van sociale en financiële uitsluiting bundelen wij onze krachten met die van andere actoren.

our impact block

Lees meer over

globewithframe

Onze belofte: Een duurzame en inclusieve wereld

> Lees verder over onze impact op de transitie

windmills_block

Transitie naar een netto-nul economie

> Lees verder over onze aanpak van klimaatverandering

plantblock

Transitie naar een economie met respect voor de ecologische grenzen van de aarde

> Lees verder over onze aanpak van het verlies van natuurlijk kapitaal

Meer weten?