Uitgelegd: Transitie naar een inclusieve samenleving

Wij spreken onze zakelijke klanten aan op de drie E’s: Energy Transition, Environmental Sustainability en Equality & Inclusive Growth. Voor elke onderneming gelden hiervoor specifieke doelstellingen op basis van de impact op elk thema, de ESG-score of de analyse van externe initiatieven.

Vervolgens gaan we uitvoerig met bedrijven in gesprek en moedigen we ze aan om:

  • vrouwen op alle niveaus in de organisatie meer kansen te bieden,
  • een rechtvaardiger en transparanter beloningsbeleid in te voeren zodat vermogen eerlijker over de waardeketen wordt verdeeld en wordt ingezet waar waarde wordt gecreëerd

Wij ondersteunen genderdiversiteit binnen besturen met onder andere onze stemrichtlijnen (ten minste 30% vrouw in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika en een langetermijnambitie van 40% in 2025).

In 2022 hebben we ruim 150 uur gedoneerd aan projecten ter bevordering van sociale inclusie (zoals JINC). Verder hebben we in 2021-2022 ruim 165K gedoneerd aan projecten voor sociale inclusie

We bevorderen de toegang tot de krappe Nederlandse huizenmarkt. Met Bieden met Zekerheid stelt BNP kopers in de Nederlandse markt in staat om zonder voorbehoud van financiering een bod op een huis te doen. In een verstoorde huizenmarkt helpen we mensen op een financieel verantwoorde en duurzame manier een huis te kopen.