Naturalis & BNP Paribas: een nieuwe samenwerking en een mijlpaal voor biodiversiteit

January 2, 2024

15 december 2023 markeerde een nieuwe mijlpaal voor BNP Paribas op het gebied van biodiversiteit met de lancering van een meerjarig partnership met Naturalis Biodiversity Center (Naturalis) in Leiden, Nederland. Geert Lippens, CEO en Country Head van Nederland en Antoine Sire, Global Head of Company Engagement, werden vergezeld door klanten, experts en senior leiders van de twee organisaties voor een feestelijke ondertekeningsceremonie en een rondetafelsessie.

Hoe zal dit partnerschap een positieve impact hebben op de biodiversiteit?

Naturalis Biodiversity Center is een van ‘s werelds toonaangevende kennisinstellingen op het gebied van biodiversiteit, de thuisbasis van meer dan 150 wetenschappers die baanbrekend onderzoek in het veld stimuleren – een natuurlijke fit met de inspanningen van BNP Paribas voor collectieve actie en onderzoek ter ondersteuning van de biodiversiteit.

De gedeelde missie om de bescherming en het herstel van biodiversiteit te versnellen vormt de kern van dit partnerschap. Het is een langdurige samenwerking gebaseerd op de sterke punten van Naturalis en BNP Paribas om echte impact te creëren en de diepgaande expertise en inzichten van Naturalis te vertalen naar concrete resultaten op dit terrein. Het partnerschap heeft tot doel impact te creeren op vier gebieden:

  • Onderzoek & data
  • Educatie & bewustwording
  • Financiële innovatie: het versnellen van de ontwikkeling van instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat er meer kapitaal gaat naar de bescherming en het herstel van biodiversiteit
  • Op wetenschap gebaseerde meetindicatoren voor besluitvorming in het bedrijfsleven en de financiële wereld

HET VERSNELLEN VAN DE BESCHERMING EN HET HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT VORMT DE KERN VAN DIT PARTNERSCHAP

Waarom zouden we de natuur als een vitale partner moeten zien?

Tijdens de lancering onderstreepte Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, in een openingskeynote de omvang van de bedreiging voor de ecosystemen van de wereld, met meer dan een miljoen soorten die vandaag de dag met uitsterven worden bedreigd, en liet hij zien hoe nauw biodiversiteitsverlies en klimaatverandering met elkaar verweven zijn. “Een temperatuurstijging van 2% zal ervoor zorgen dat 5% van alle soorten in de toekomst uitsterft,” zei hij. Positief was dat hij ons aanmoedigde om de natuur als een vitale zakenpartner te zien en dat het herstel van de biodiversiteit belangrijk is voor de bedrijfsstrategie, zowel voor risico’s als voor kansen: “Als we alle immateriële en materiële waarde die natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen bieden aan onze economie, ons natuurlijk kapitaal, bij elkaar optellen, is het een veelvoud van het bruto nationaal product van de wereld waard.”

Na een feestelijke lancering van de samenwerking in de LiveScience Gallery in het museumcomplex van Naturalis, staken leiders en experts van BNP Paribas en Naturalis de handen uit de mouwen voor rondetafelsessies met een selecte groep klanten. De sessies brachten de hoofden duurzaamheid samen van bedrijven die zich inzetten voor biodiversiteit en institutionele beleggers die actief zijn in een breed scala van sectoren, van voedsel, landbouw en detailhandel tot transport, infrastructuur en energie. Klanten waren unaniem blij met een partnerschap dat biodiversiteitswetenschap zo praktisch en effectief mogelijk inzet voor het bedrijfsleven en de natuur, en ze onderstreepten dat er behoefte is aan concrete bijdragen op alle vier de impactgebieden.

“Klanten waren unaniem blij met een partnerschap dat biodiversiteitswetenschap zo praktisch en effectief mogelijk inzet voor het bedrijfsleven en de natuur.”

Hoe heeft de Groep zich nog meer ingezet voor biodiversiteit?

Head of Company Engagement Antoine Sire reflecteerde op het partnerschap in het kader van de duurzaamheidsstrategie van BNP Paribas. Hij deelde de lange inzet van de Groep voor duurzaamheid en hoe BNP Paribas dat engagement in de loop van de tijd heeft versterkt, waardoor het een integraal onderdeel is geworden van zijn strategisch plan: GTS.

Wat de biodiversiteit betreft, benadrukte Antoine de recente verwezenlijkingen, zoals:

Wat is de volgende stap voor Naturalis en BNP Paribas?

De samenwerking tussen de twee organisaties is al aan de gang en we werken eraan om de eerste concrete resultaten van ons partnerschap te presenteren in de loop van 2024.

V.l.n.r.: Geert Lippens, Edwin van Huis, Eva van der Veer, Koos Biesmeijer, Antoine Sire,
Francine Hijmans, Dagmar van der Plas, Bouchra Filali, Benoit Saint Jevin, Claudia Belli

“Naturalis werkt aan de bescherming van biodiversiteit door middel van monitoring en wetenschappelijk onderzoek. BNP Paribas zet zich in om de biodiversiteit wereldwijd te helpen beschermen door de uitvoering van specifiek beleid, deelname aan coalities en de financiering van acties met een positieve impact. Dankzij onze samenwerking en de kennis en kunde van Naturalis kunnen wij onze klanten zo helpen met het nog beter in kaart brengen van hun impact op de natuur en hun afhankelijkheid hiervan. Daarmee wordt de basis gelegd voor het nemen van concrete vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld het optimaliseren van strategie of beleid voor het behouden en herstellen van biodiversiteit.”

Geert lippens
CEO en Country head BNP paribas Nederland