Naturalis Biodiversity Center en BNP Paribas starten samenwerking voor behoud en herstel van biodiversiteit

December 18, 2023

Amsterdam en Leiden, 18 december 2023 – Naturalis Biodiversity Center en BNP Paribas gaan een meerjarige samenwerking aan om biodiversiteit te beschermen en het herstel ervan te versnellen. En dat is vooral in Nederland hoognodig, aldus Edwin van Huis, Algemeen Directeur van Naturalis Biodiversity Center: “Nederland blinkt uit in biodiversiteitsverlies. In de Europese Unie doen alleen België en Malta het nog slechter. De samenwerking met BNP Paribas biedt mogelijkheden om concrete impact te bewerkstelligen bij het beschermen van onze biodiversiteit.”

Met deze lange termijn samenwerking komen één van ‘s werelds toonaangevende instituten op het gebied van biodiversiteit en de grootste bank van de Europese Unie samen om actie te ondernemen. Naturalis beschikt over diepgaande wetenschappelijke expertise over biodiversiteit en BNP Paribas heeft toegang tot een breed netwerk van klanten, partners en financiële experts. Door elkaars krachten te benutten kan echt impact gemaakt worden.

Het doel van de samenwerking is om een concrete impact te maken op het behoud van de wereldwijde natuurlijke hulpbronnen op de volgende vier gebieden:

  • Onderzoek & data
  • Educatie & bewustwording
  • Financiële innovatie: het versnellen van de ontwikkeling van instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat er meer kapitaal gaat naar de bescherming en het herstel van biodiversiteit
  • Op wetenschap gebaseerde meetindicatoren voor besluitvorming in het bedrijfsleven en de financiële wereld

Naturalis werkt aan de bescherming van biodiversiteit door middel van monitoring en wetenschappelijk onderzoek. BNP Paribas zet zich in om de biodiversiteit wereldwijd te helpen beschermen door de uitvoering van specifiek beleid, deelname aan coalities en de financiering van acties met een positieve impact. Dankzij onze samenwerking en de kennis en kunde van Naturalis kunnen wij onze klanten zo helpen met het nog beter in kaart brengen van hun impact op de natuur en hun afhankelijkheid hiervan. Daarmee wordt de basis gelegd voor het nemen van concrete vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld het optimaliseren van strategie of beleid voor het behouden en herstellen van biodiversiteit.”

Geert lippens, CEO & Country Head van BNP Paribas Nederland

“BNP Paribas heeft goede contacten in het bedrijfsleven – een belangrijke doelgroep die we nodig hebben om het tij te keren – en maakt het mogelijk om onze kennis en data met deze groep te delen. Het vergroten van het bewustzijn in het bedrijfsleven is essentieel om het verlies van biodiversiteit te kunnen aanpakken.

Daarnaast leren we van de ervaringen van BNP Paribas met klanten. Bijvoorbeeld wat hen motiveert of tegenhoudt om het herstel van biodiversiteit te versnellen, en krijgen we toegang tot informatie over risicomanagement en rapporteren over biodiversiteit via hun deelname aan de TNFD*.”

Edwin van Huis, Algemeen Directeur van Naturalis Biodiversity Center
V.l.n.r.: Geert Lippens, Edwin van Huis, Eva van der Veer, Koos Biesmeijer, Antoine Sire,
Francine Hijmans, Dagmar van der Plas, Bouchra Filali, Benoit Saint Jevin, Claudia Belli

Tijdens de lancering van de samenwerking op 15 december in Naturalis gaf Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur, een keynote speech waarin hij niet alleen aangaf wat biodiversiteit is en dat het niet goed gaat, maar ook dat biodiversiteit een noodzaak is voor ons leven op aarde. Biodiversiteit levert ons voedsel, drinkwater, kustbescherming, gewasbestuiving en nog veel meer, met een totale waarde die groter is dan alle economische activiteiten die we zelf ontwikkelen. Natuur als partner voor een leefbare toekomst is dan ook de enige optie. Ook gingen klanten van BNP Paribas en Naturalis in gesprek met biodiversiteitsexperts van Naturalis en BNP Paribas om hun uitdagingen en ambities op het gebied van biodiversiteit te bespreken. Dit zijn de eerste stappen richting het verder vormgeven van de samenwerking en het vaststellen van doelstellingen.    

*BNP Paribas maakt sinds 2021 deel uit van de Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD).