Innovatief nieuw programma gelanceerd om het risico op vallen in Nederland te verminderen

October 6, 2023

Stevig Staan‘, een valpreventieprogramma voor ouderen, ging in december 2022 van start in zeven gemeenten in Noord-Limburg.

‘Stevig Staan’ is een unieke samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, een beheerder van de langdurige zorg, gemeenten en impactinvesteerders. Het programma, ter waarde van €2,8 miljoen, wordt gefinancierd via een ‘Health Impact Bond’, die crowdfunding van One Planet Crowd combineert met impact investeringen van het BNP Paribas Social Impact Bonds Fund (opgericht en beheerd door BNP Paribas Asset Management namens het European Investment Fund (EIF) en BNP Paribas), Bridges Outcomes Partnerships en Rabobank.

In Noord-Limburg heeft 40% van de 40.000 inwoners van 70 jaar of ouder minimaal één keer per jaar te maken met een valincident. Het aantal ernstig gewonden als gevolg van valincidenten is drie keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. ‘Stevig Staan’ – een programma ontwikkeld door Vilans en VeiligheidNL – speelt in op de dringende noodzaak om de inspanningen op te schalen om dit hoge aantal valpartijen terug te dringen. Een consortium onder leiding van de Zorggroep voert het programma uit, terwijl Social Finance NL als intermediair betrokken is en de Health Impact Bond structureert met BNP Paribas als co-structurer.

Krachten bundelen voor opschaling

Vorig jaar kwamen in Nederland ongeveer 5.400 mensen om het leven door fatale valpartijen. Dit aantal is de afgelopen tien jaar verdubbeld (bron: CBS) en de verwachting is dat het aantal valincidenten nog eens met 40% zal stijgen in de komende jaren. Verschillende kleinschalige initiatieven zijn effectief gebleken in het terugdringen van het aantal valpartijen onder senioren op lokaal niveau – maar er is een dringende noodzaak om deze op te schalen en de samenwerking in het hele ecosysteem te verbeteren.

‘Stevig Staan’ wordt het grootste valpreventieprogramma van Nederland. Het programma zal vijf jaar lang de mobiliteit en het valrisico van 7.000 senioren (70 jaar en ouder) uit de regio screenen. 2.500 van deze senioren met een hoog valrisico krijgen dan een gerichte beweegcursus, inclusief begeleiding op maat. Dit zal resulteren in minder valincidenten en opnames bij de spoedeisende hulp, terwijl het ook leidt tot verbeteringen in evenwicht en spierkracht en een verminderde afhankelijkheid van thuiszorg.

Health Impact Bond voor valpreventie

Het ‘Stevig Staan’-programma is uniek qua omvang, structuur en samenwerkingsniveau tussen verschillende belanghebbenden in het ecosysteem. Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijk programma wordt gefinancierd via een Health Impact Bond, waarin impact investeerders het kapitaal ter beschikking stellen dat nodig is om de valpreventie-programma uit te voeren. Als het initiatief succesvol is in het bereiken van duidelijk gedefinieerde, meetbare resultaten, wordt dit kapitaal terugbetaald aan de investeerders door de gemeenten en de zorgverzekeraars. Zij hebben gecommitteerd om voor deze resultaten te betalen op basis van de langere termijn-besparingen die zij hierdoor zullen realiseren. BNP Paribas European Social Impact Bonds Fund, Bridges Outcomes Partnerships en Rabobank hebben gezamenlijk €2,55 miljoen toegezegd in het programma, met een doorlopend deel. De overige €250.000 werd via crowdfunding gefinancierd door ruim 200 particuliere investeerders via het platform Oneplanetcrowd.

Lucía Santirso Richards, directeur van Bridges Outcomes Partnerships, zei: “We zijn erg enthousiast om dit innovatieve programma in Noord-Limburg te ondersteunen. Door belanghebbenden uit het hele systeem samen te brengen – verzekeringsmaatschappijen, gemeenten, beheerders, bezorgpartners – is Stevig Staan een interventie die op een zeer gerichte en gepersonaliseerde manier tegemoetkomt aan de dringende noodzaak om het aantal valpartijen te verminderen. Door deze preventieve aanpak kunnen we niet alleen de langetermijnkosten van vallen verminderen, maar nog belangrijker: de levens van duizenden senioren in Nederland verbeteren.”

Maha Keramane, Hoofd Positive Impact Business Accelerator BNP Paribas, zei: “We zijn erg trots om onze allereerste health impact bond in Nederland te lanceren om een van de belangrijkste problemen van onze vergrijzende samenleving aan te pakken. Door middel van aangepaste fysieke activiteit experimenteert dit project met een innovatief interventiemodel om het aantal valincidenten bij minstens 2500 ouderen boven de 70 jaar te voorkomen en de staat van afhankelijkheid te vertragen.

Ik kijk uit naar de resultaten om het initiatief op te schalen of te repliceren in andere landen!”

Lees meer over de initiatieven die BNP Paribas ontplooit om financiele en sociale inclusie te bevorderen onder kwetsbare bevolkingsgroepen: Financial and social inclusion | BNP Paribas (group.bnpparibas)