drought seeking drinking water

Integreren klimaatrisico’s noodzakelijk voor alle sectoren

September 20, 2022

De aanhoudende droogte en de grote economische impact die dit heeft op Europese economieën maakt duidelijk dat het meewegen van klimaatrisico’s een directe noodzaak is. Het integreren van de energietransitie in risicoanalyses is al ver gevorderd, omdat de impact van veranderende wetgeving en het verminderen van fossiele afhankelijkheid kan worden ingeschat. Het zijn kosten die bedrijven maken om hun bedrijfsmodel aan te passen aan veranderende regelgeving en de transitie naar een CO2-neutrale economie. De gevolgen van de huidige droogte op onder andere de landbouw, binnenvaart en kern- en waterkrachtcentrales toont de urgentie om ook klimaatverandering direct te integreren in de bedrijfsrisicomodellen van alle sectoren.

Het wegen van fysische risico’s betekent voor verzekeraars het beprijzen van de verhoogde kans op natuurrampen zoals bosbranden en overstromingen. Voor financiers en investeerders betekent dit het toevoegen van scenarioanalyses waarin het effect van onder andere droogte en de zeespiegelstijging wordt meegewogen. Banken kunnen hierdoor beter adviseren, bijvoorbeeld bij de keuze voor een bedrijfslocatie. Klimaatscenario’s maken inzichtelijk welke gebieden zijn blootgesteld aan de gevolgen van extreem hoge of lage waterstanden, wat het verlies van biodiversiteit betekent voor de productiviteit van landbouwgrond en of er voldoende drinkwater in een gebied beschikbaar is om bepaalde productieprocessen te handhaven tijdens periodes van droogte.

Door in kaart te brengen welk effect klimaatverandering heeft op klassieke bedrijfsrisico’s, zoals krediet, markt- en operationele risico’s kunnen ondernemingen zich niet alleen beter wapenen tegen de gevolgen. Het vergroot ook het bewustzijn over de urgentie om de klimaatimpact van productieprocessen sneller te aan te pakken.

Marie-Lore Aka, Head of RISK ESG bij BNP Paribas: “BNP Paribas verbetert continu de methodes om zowel klimaatimpact als de afhankelijkheid van fossiele energie te analyseren. Hiervoor gebruiken we kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes. We baseren ons op de inzichten die experts hebben in de locatie van de activa van de klant en de mate waarin een bedrijfsstrategie is afgestemd op de energietransitie.

Daarnaast worden via voorspellende modellen simulaties gemaakt van de financiële gevolgen van verschillende klimaatscenario’s. De beschikbaarheid van gegevens is een belangrijke uitdaging voor deze analyses. Strengere regels rond het openbaar maken en ontsluiten van relevante data over klimaatrisico’s in risicomanagementsystemen zou daarbij helpen. Het vergroot de middelen die banken tot hun beschikking hebben om de dialoog aan te gaan en klanten te begeleiden naar een duurzaam economisch model.”

KLAAR VOOR MEER INSPIRATIE?

Heb je na het lezen van dit artikel interesse in andere duurzame invalshoeken uit onze “insights” serie? Hierbij een paar suggesties: