technician op windmill

REPowerEU

September 12, 2022

Om de economische veerkracht te versterken en vóór 2030 de afhankelijkheid van de Russische fossiele industrie te beëindigen, heeft de Europese Commissie het REPowerEU-plan gelanceerd. De huidige context laat duidelijk zien met welke uitdagingen het koolstofarm maken van de economie gepaard gaat en onderstreept het belang van een bredere energiemix met alternatieve energiebronnen. Europese economieën worden eraan herinnerd dat afhankelijkheid van een beperkt aantal leveranciers een bron van risico is.

Om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden moeten bedrijven manieren vinden om efficiënter, meer duurzame goederen te produceren. Daarnaast moeten consumenten en producenten worden geholpen bij hun inspanningen om het energieverbruik te verminderen. Desondanks ligt nu de nadruk van overheden op zorgen over energiezekerheid, wat op korte termijn de energietransitie kan vertragen. Op middellange tot lange termijn zal de oorlog echter leiden tot een versnelling van de overgang naar schone energie en geeft het een impuls aan de inspanningen van landen om minder afhankelijk te worden van olie en gas.

windfarm with a technician
close-up van technicus die werkt in windmolenpark

Voor het verminderen van de afhankelijkheid zijn grote investeringen nodig. Deze zijn essentieel om de elektrificatie te versnellen, de productiecapaciteit van koolstofarme en hernieuwbare energiebronnen te vergroten en de circulaire economie te bevorderen, door recycling te ondersteunen. Door de stijgende olie- en aardgasprijzen neemt de kostenefficiëntie van investeringen in niet-fossiele energiebronnen snel toe. Bovendien zorgt in eigen land geproduceerde schone energie voor flexibiliteit en zekerheid, waardoor de volatiliteit van de energiekosten en de verstoring van de energievoorziening worden beperkt. Voor overheden is een rol weggelegd om een gunstig klimaat voor particulier kapitaal te scheppen om deze transitie te versnellen.

Gijs Hofland, Relationship Manager bij BNP Paribas CIB: “Overheidsinvesteringen alleen zullen niet voldoende zijn; idealiter wordt het beleid zodanig gestructureerd dat privékapitaal gestimuleerd wordt om koolstofarme investeringen te doen en het risico van projecten te beperken. Daarnaast moeten er instrumenten beschikbaar worden gesteld die de financiering van duurzame technologieën aanjagen, zoals het besluit van de Europese Centrale Bank om klimaatverandering op te nemen in haar monetaire beleid. Op 4 juli 2022 kondigde deze aan de bedrijfsobligatieportefeuille van EUR 344 miljard te gaan vergroenen. Dit is een belangrijke impuls, omdat de obligatiemarkt nu sterk is gericht op emissie-intensieve bedrijven. Deze nieuwe benchmark richt zich nadrukkelijk op de financiering van de minder emissie-intensieve bedrijven en groene technologie.

Een goed voorbeeld hiervan is de succesvolle plaatsing van €3,85 miljard aan groene obligaties in mei 2022 door BNP Paribas Nederland voor netbeheerder TenneT. De opbrengsten hiervan zijn geïnvesteerd in projecten waarbij windparken op zee worden aangesloten op het hoogspanningsnetwerk en de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk met als doel de transportcapaciteit voor duurzame energie te verhogen”.  

KLAAR VOOR MEER INSPIRATIE?

Heb je na het lezen van dit artikel interesse in andere duurzame invalshoeken uit onze “insights” serie? Hierbij een paar suggesties: