green pathway

Transitiedoelstellingen naar net zero moeten concreter

June 29, 2022

Het aantal regelingen voor de handel in emissierechten en koolstofheffingen neemt op alle continenten toe, zowel internationaal, nationaal als lokaal. Volgens Véronique Ormezzano, Head of Group Prudential Affairs bij BNP Paribas, worden er goede stappen gezet maar ontbreekt het voor het traject naar net zero (CO₂-neutraal/klimaatneutraal) nog aan concrete doelstellingen per land en per sector.

Om de doelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren, zijn ondernemingen in de Europese Unie sinds januari 2022 verplicht om verslag uit te brengen over hun activiteiten op basis van de Europese taxonomie. Dit laat ondernemingen toe te verklaren welk percentage van hun activiteiten in overeenstemming is met de Europese taxonomie. Financiële instellingen moeten op hun beurt volgens de SFDR-verordening aan klanten verslag uitbrengen over de duurzaamheid van hun beleggingsproducten.

De beschikbaarheid van gegevens blijft echter problematisch. De CSRD-richtlijn, die stelt dat ondernemingen met meer dan 250 werknemers ESG-gegevens moeten rapporteren moet in 2023 in werking treden. Deze richtlijn voorziet in een kader om niet-financiële gegevens te vergelijken, waarmee deze gegevens dezelfde behandeling als financiële data krijgen: ze moeten voldoen aan normen die door EFRAG worden opgesteld en worden geverifieerd door een erkende derde partij.

 Pieter de Marez Oyens, Co-Head of Global Product Strategy bij BNP Paribas Asset Management

Dit zal vermogensbeheerders, private banken, pensioenfondsen en particuliere- en institutionele beleggers beter helpen om zo te kunnen kiezen in hoeverre ze in echt duurzame activiteiten investeren. Dit zijn goede stappen richting een consistente aanpak. Pieter de Marez Oyens, Co-Head of Global Product Strategy bij BNP Paribas Asset Management, legt uit dat er een duidelijke rol voor asset managers is weggelegd om particuliere en institutionele  beleggers te begeleiden  in het afstemmen van hun portefeuilles op hun klimaatambities. Door net zero doelstellingen te integreren kan BNP Paribas Asset Management specifieke beleggingsproposities ontwikkelen die de energietransitie versnellen.

Geet Lippens, CEO BNP Paribas NL

BNP Paribas Nederland CEO Geert Lippens legt uit waarom concretere doelstellingen per sector noodzakelijk zijn: “We zien een duidelijke verschuiving in de rol die banken spelen: van simpele productleverancier naar trusted advisor. Wij willen klanten stimuleren om te investeren in het terugdringen van hun uitstoot, maar de expertise om dit effectief te doen zit bij de bedrijven zelf. Als bank hebben wij een meer faciliterende rol, waarbij we constant de afweging maken tussen klanten ondersteunen en hen aansporen om te veranderen. Door concretere transitiedoelstellingen per sector te formuleren, kunnen wij gerichter adviseren. Inmiddels hebben wij hier een speciaal team voor opgezet met 250 experts: de low carbon transition group.”