public transport

CO2-reductie: wachten of doorpakken?

November 15, 2022

De uitstoot van CO2 moet omlaag. “Want linksom of rechtsom, die CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen”, schrijft de Rijksoverheid. Een van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat werkgevers met 100 of meer medewerkers jaarlijks over de zakelijke mobiliteit van alle medewerkers rapporteren. Het oorspronkelijke plan was om de regeling per 1 januari 2023 te laten ingaan, maar dat gaat helaas niet lukken. De regeling is uitgesteld en treedt pas 1 juli 2023 in werking. Wat betekent dit voor het realiseren van de CO2-doelen? En wat betekent het voor jou en jouw bedrijf of organisatie?

Waar ging het ook al weer over?

De afspraken over het verlagen van de CO2-uitstoot zijn gemaakt tussen werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en overheidsorganisaties en liggen vast in het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Hiermee worden bedrijven en ‘publieke rechtspersonen’ (gemeenten, provincies en ministeries) met 100 of meer medewerkers verplicht elk jaar via een centraal digitaal platform gegevens aan te leveren over de zakelijke mobiliteit van hun medewerkers. Hierbij gaat het om het aantal zakelijk gereisde kilometers (inclusief woon-werkverkeer), de gebruikte vervoermiddelen en de verbruikte brandstof.

Het doel van de regeling is een collectieve CO2-reductie van 1 megaton in 2030. ‘Collectief’ betekent dat er vooralsnog geen individuele normen zijn: “Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, dan is een individuele norm per bedrijf niet nodig,” aldus de Rijksoverheid. “Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren.”

Teleurstellende vertraging

De regeling is nu dus met zes maanden uitgesteld en dat is uitermate teleurstellend. Vooral voor het milieu. Misschien denk je ‘Fijn dat ik even de tijd krijg om alles op orde te krijgen’, maar door het uitstel ontstaat er niet alleen vertraging in de reductie van de CO2-uitstoot door ‘werkgebonden personenmobiliteit’, maar ook in de (verdere) verduurzaming van jouw organisatie.

Wesley van der Wal
Wesley van der Wal, head of mobility bij BNP Paribas Arval

Natuurlijk zijn het moeilijke tijden. Natuurlijk is er veel regeldruk. En ja, het is ingewikkeld om bijvoorbeeld een haalbaar registratiesysteem voor de onderverdeling van kilometers voor woon-werkverkeer en overig zakelijk verkeer te maken, want dat is inderdaad nodig. Maar Arval kan je adviseren en kan bijvoorbeeld (een deel van) je administratie overnemen. Je hoeft het dus niet allemaal alleen te doen.

Neem je verantwoordelijkheid

Wacht niet tot 1 juli 2023 en pak nu door met het verduurzamen van de mobiliteit van je medewerkers. Maak en start met de uitvoering van een duurzaam mobiliteitsplan. Geef je medewerkers zo veel mogelijk groene vervoerskeuzes en stimuleer het gebruik van openbaar vervoer, fietsen en (elektrische) deelauto’s. Alleen zo krijgen we minder auto’s op de weg en in de parkeergarages. Alleen zo dringen we de CO2-uitstoot terug. Meer weten over het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’? Ga dan naar de website ‘CO2-reductie mobiliteit’ of neem contact op met een van onze mobiliteits adviseurs.


Wil je meer lezen over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit? Lees dan ook mijn andere blogs: