Meer dan 3GW aan geïnstalleerde duurzame energiecapaciteit gefinancierd in het eerste jaar

Het totaal aan geïnstalleerde duurzame energiecapaciteit gefinancierd door het strategische partnerschap tussen BNP Paribas en NN Investment Partners (NN IP), is de 3 gigawatt gepasseerd. Daarmee wordt genoeg schone energie opgewekt om meer dan 2 miljoen huizen van stroom te voorzien. Een jaar na de start van het partnerschap vertegenwoordigt de door de duurzame energieleningen gefinancierde capaciteit een vermindering van de CO2-emissie met ongeveer 2,3 miljoen ton per jaar.

BNP Paribas is één van de marktleiders op het gebied van leningen voor duurzame energie in Europa. De bank heeft zijn financiering van hernieuwbare energie in vier jaar tijd verdubbeld tot 15 miljard euro aan het eind van 2020. Zowel BNP Paribas als NN IP investeren in toenemende mate in duurzame energie om de energietransitie te versnellen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. BNP Paribas verstrekt en verzekert leningen, zowel voor de eigen balans als voor klanten. Vervolgens distribueert de bank een deel van deze leningen aan de professionele beleggers van NN IP, om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag. NN IP wil via het partnerschap met BNP Paribas 500 miljoen euro namens klanten investeren in leningen voor duurzame energie. De samenwerking sluit perfect aan op de gedeelde ambitie om duurzame energie toegankelijker te maken voor institutionele beleggers. Ook draagt deze bij aan het doel van zowel BNP Paribas als NN IP om tegen 2050 een net-zero-uitstoot te realiseren.

Geert Lippens, CEO BNP Paribas Nederland: “We zijn verheugd dat we binnen een jaar 40% van de door NN IP beoogde investering in duurzame energieleningen hebben gerealiseerd. Het partnerschap past perfect bij onze ambitie om de energietransitie te versnellen door het toegankelijk maken van duurzame energie voor alle investeerders. Vanwege onze jarenlange ervaring in het financieren van duurzame energieprojecten zijn wij uniek gepositioneerd om deze expertise aan onze klanten te bieden en toegang te verschaffen tot de grootste duurzame energieprojecten in Europa.”

Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO NN IP, vult aan: “Eén van de manieren waarop wij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij is door het versnellen van de energietransitie, een belangrijk thema binnen onze strategie voor verantwoord beleggen, om toe te werken naar een duurzamer pad. Als leider in verantwoord beleggen en koploper in alternatieve kredieten past dit partnerschap met BNP Paribas goed bij ons. De samenwerking maakt grotere transactievolumes voor onze klanten mogelijk en komt tegemoet aan hun groeiende belangstelling voor duurzame energie-leningen. We hebben veel vertrouwen in deze samenwerking en zijn voortdurend op zoek naar meer mogelijkheden voor investeerders om verantwoord te investeren.”

NN IP is een van de ondertekenaars van het Net Zero Asset Managers Initiative, dat zich richt op het behalen van de doelstellingen op het gebied van uitstootverlaging voor 2030 en het bereiken van net-zero in 2050 of eerder.

BNP Paribas is een van de oprichters van de Net-Zero Banking Alliance, een door de VN bijeengeroepen sector-alliantie waarin 43 banken zijn verenigd. De banken zijn toegewijd om hun krediet- en beleggingsportefeuilles tegen 2050 te hebben afgestemd met net-zero-uitstoot.