ESG hoog op de agenda van CEO bij Nederlandse institutionele beleggers

April 9, 2019

Bij Nederlandse institutionele beleggers is de strategische verantwoordelijkheid voor ESG significant vaker in de top van de organisatie belegd dan in de rest van Europa. Dit blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Securities Services onder institutionele beleggers die ESG criteria hanteren in hun beleggingsstrategie*. Bij Nederlandse financiële instellingen ligt de verantwoordelijkheid in bijna een kwart van de organisaties (23%) bij de CEO. In de rest van Europa is dit bij 9% van de financiële instellingen het geval. Ook zien we dat Nederlandse institutionele beleggers in vergelijking met Europese peers voorop lopen in Environmental, Social and Governance (ESG) integratie.

De belangrijkste Nederlandse bevindingen uit de ‘ESG Global Survey 2019’ zijn:

  • Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (52%) geeft aan dat ESG een integraal onderdeel is van hun beleggingsstrategie, vergeleken met 31% in de rest van Europa.
  • Nederlandse financiële instellingen zijn optimistisch over hun capaciteiten om ESG-data te integreren in de bestaande risico- en prestatiemaatstaven. 78% van de respondenten ziet dit als een sterk punt van hun organisatie, vergeleken met 71% van de respondenten uit de rest van Europa.
  • De strategische verantwoordelijkheid voor ESG ligt bij Nederlandse financiële instellingen significant vaker bij de CEO (23%) dan bij andere Europese financiële instellingen (9%) of wereldwijd (15%).
  • Voor bijna de helft (48%) van de Nederlandse respondenten behoort het lagere beleggingsrisico tot de top 3 van motivaties om ESG te integreren in de beleggingsbesluitvoering.

De belangrijkste internationale bevindingen uit de ‘ESG Global Survey 2019’ zijn:

  • Het gebruik van ESG-criteria in de beleggingsstrategie neemt sterk toe; 75% van de beleggers en 62% van de vermogensbeheerders houdt 25% of meer van zijn beleggingen aan in fondsen die ESG-criteria hanteren. In 2017 betrof dit 48% van de beleggers en 53% van de vermogensbeheerders.
  • Ruim 65% van de respondenten stemt zijn beleggingsstrategie af op de UN Sustainable Development Goals.
  • De grootste drempels die worden genoemd voor de opname van ESG-criteria zijn data en technologie. Maar beleggers zijn optimistisch; ruim 90% voorspelt dat in 2021 meer dan 25% van zijn fondsen volgens een ESG-model zal beleggen.
  • 52% van de respondenten gaf ‘meer rendement op lange termijn’ op als één van de drie voornaamste redenen om aan ESG-beleggen te doen. 60% van alle respondenten verwacht dat zijn ESG-portefeuilles de komende vijf jaar de markt verslaan.
  • Een kwart van de respondenten (29%) investeert in het bijscholen van hun medewerkers en creëert nieuwe banen, waarvoor ze medewerkers met een minder traditioneel profiel aantrekken. Hierbij gaat het om professionals vanuit bijvoorbeeld NGO’s of om ESG specialisten.

Jan-Albert Koopman, BNP Paribas Securities Services: “ESG-beleggen wordt steeds belangrijker. Ons onderzoek laat zien dat Nederlandse institutionele beleggers tot op het hoogste niveau hiervan doordrongen zijn. ESG-beleggen is echter niet altijd eenvoudig in de praktijk te brengen. Het is soms nog lastig om de juiste data beschikbaar te hebben en de technologiekosten zijn nog hoog vanwege de beginfase waarin ESG-beleggen zich, ondanks de positieve ontwikkelingen, nog bevindt. De komende twee jaar zal een grote slag moeten worden geslagen in de ontwikkeling van de juiste beleggingsmix, technologie en vaardigheden. Gezien het belang dat de Nederlandse top hieraan hecht en de mate waarin ESG al een integraal onderdeel is van de beleggingsstrategie, hebben wij er vertrouwen in dat ESG-beleggen in Nederland de komende jaren de vlucht zal maken die ons onderzoek ook voorspelt.

*Voor het onderzoek zijn 347 institutionele beleggers geïnterviewd die ESG criteria hanteren in hun beleggingsstrategie, waaronder 31 Nederlandse instellingen.

U kunt het rapport hier downloaden: ESG rapport