Weet wat je verliest        

July 31, 2023

Biodiversiteit: van begrip naar beleid

Het verlies van biodiversiteit heeft ernstige gevolgen voor het functioneren van ecosystemen. Er is groeiend bewustzijn dat het behoud van kwetsbare ecosystemen noodzakelijk is in de strijd tegen klimaatopwarming. Het is daarnaast essentieel om economische activiteiten, zoals de wereldwijde voedselvoorziening, in stand te houden.

Om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan worden zowel wettelijke als vrijwillige kaders ontwikkeld. Een van de eerste wettelijke kaders is het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro. Tijdens COP 15 werd de volgende stap gezet. 200 landen bereikten een akkoord over het Montreal Gobal Biodiversity Framework. Overheden beloofden in het akkoord om een eind te maken aan subsidies die schadelijk zijn voor de natuur. Daarnaast werden uitgaven voor natuurbehoud verhoogd tot 200 miljard dollar per jaar.  

Beleid kan niet succesvol zijn zonder inzicht en een gedeelde opvatting over de omvang van een probleem.  Het Global Biodiversity Framework (GBF) biedt daarom naast concrete commitments, een raamwerk om de risico’s van biodiversiteitsverlies en kansen met betrekking tot natuurbehoud te signaleren. Hier ligt een rol weggelegd voor financiële instellingen en bedrijven. Door inzicht in de kosten en opbrengsten van natuurbehoud kunnen bedrijven en belangengroepen innovatieve ideeën ontwikkelen om het behoud van biodiversiteit te financieren.

Voor bedrijven zijn er daarnaast initiatieven zoals certificeringsregelingen, eco-labels en programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sprekende voorbeelden zijn het certificeringsprogramma van de Forest Stewardship Council (FSC) en de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De FSC bevordert verantwoord bosbeheer en maakt het voor bedrijven en consumenten makkelijker om te kiezen voor producten  uit verantwoord beheerde bossen. De RSPO stimuleert de productie en het gebruik van duurzame palmolie.

Sebastian Soleille
Sébastien Soleille, Hoofd Energie en Milieutransitie bij BNP Paribas

“Biodiversiteit is een complex onderwerp en dat maakt het des te belangrijker om een gemeenschappelijk kader te hebben. Zo spreken we dezelfde taal, wordt vergelijking mogelijk en verkleinen we het risico op greenwashing. De Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD), een wereldwijd initiatief, moet zorgen dat we het over hetzelfde hebben wanneer we spreken over biodiversiteit. De TNFD wil de impact op, en afhankelijkheid van biodiversiteit voor ondernemingen in kaart brengen. In september publiceert de TNFD een eindrapport welke als blauwdruk moet dienen voor betrokkenheid van de financiële sector bij het behoud en herstel van biodiversiteit.”