Kosten van ESG-data baren Nederlandse institutionele beleggers zorgen

February 6, 2024

60% van de Nederlandse institutionele beleggers worstelt met de kosten van ESG-data. Dat is fors meer dan hun vakgenoten in Europa (43%) en wereldwijd (38%). Dit blijkt uit de ESG Global Survey 2023 van BNP Paribas. Het tweejaarlijkse onderzoeksrapport bespreekt de strategieën die institutionele beleggers wereldwijd toepassen om te verduurzamen en welke obstakels zij hierbij ervaren.

Respondenten wijzen erop dat de stijgende kosten van kwaliteitsdata de afgelopen maanden onderwerp van discussie zijn geweest. Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die op 28 november jl. door het Europees Parlement definitief is vastgesteld, worden circa 50.000 bedrijven verplicht om tussen 2025 en 2029 voor het eerst te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten. De rapportage heeft ook betrekking op toeleveranciers. Voor een goede analyse van de eigen keten is data van hoge kwaliteit nodig.

Voor institutionele beleggers is met name de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van belang. Deze eveneens Europese verordening heeft als doel het bieden van meer transparantie over hoe financiële partijen duurzaamheidsrisico’s en -kansen opnemen in hun beleggingsbeslissingen. Daarmee is het een tegenhanger van de op bedrijven gerichte CSRD. Met de CSRD- en SFDR-wetgeving komen bedrijven en hun investeerders samen op datagebied. Het blijkt echter nog een uitdaging om data van hoge kwaliteit te verkrijgen.

Tekort aan data van hoge kwaliteit

Veel bedrijven beschikken momenteel niet over de expertise of capaciteit om zelf data te verzamelen en meetmethoden staan nog in de kinderschoenen, met name voor data over sociale zaken die onder ESG vallen. De toegenomen vraag maakt data duurder. Nederlandse investeerders blijken meer te investeren in data over sociale zaken dan hun sectorgenoten. 30% van de Nederlandse institutionele beleggers koopt deze data extern in, Europees ligt dit op 23% en wereldwijd zegt slechts 19% van de ondervraagde institutionele beleggers dit te doen. Uit de reacties van respondenten blijkt dat zij extra investeren in data over de sociale thema’s, omdat zij verwachten dat dit de komende jaren hoger op de agenda komt te staan. 

Datatransparantie cruciaal

67% van de Nederlandse institutionele beleggers vindt transparantie van ESG-data van derden cruciaal. Dat is aanzienlijk meer dan hun collega’s in Europa (46%) en wereldwijd (44%). Opvallend is dat Nederlandse beleggers juist minder vaak meerdere databronnen gebruiken en vergelijken. 53% van de Nederlandse beleggers doet dit, tegenover 66% Europees en 62% wereldwijd.

Hoge kwaliteitsstandaarden

Zo’n driekwart (73%) van de institutionele beleggers in Nederland controleert de kwaliteit van de aangeleverde ESG-data grondig. Ook vullen ze als het nodig is ontbrekende informatie zelf aan. Dat is aanzienlijk vaker dan wereldwijd (47%) en in de rest van Europa (46%). Het toont aan dat Nederlandse institutionele beleggers veel tijd en middelen investeren in het controleren van de datakwaliteit om aan de CSRD en SFRD te voldoen.

Jan-Albert Koopman, Senior Business Development Manager – Asset Owners, Securities Services Netherlands, BNP Paribas

“De urgentie om betrouwbare en transparante ESG-data te koppelen aan de investeringen van institutionele beleggers is de afgelopen periode sterk toegenomen. De noodzaak ontstaat door nieuwe wet- en regelgeving en de bijstelling van duurzaamheidsdoelstellingen door beleggers. Door het koppelen van ESG-data aan hun beleggingsportefeuille begrijpen onze klanten beter hoe zij hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken, hoe zij deze moeten monitoren en hoe hierover wordt gerapporteerd.”

Over ESG Global Survey 2023

Om het jaar brengt BNP Paribas de ESG Global Survey uit. Dit is een onderzoek dat focust op hoe het institutionele beleggers uit Europa, de APAC en Noord-Amerika vergaat op de weg naar verduurzaming. In 2023 lag de focus op de strategieën die institutionele beleggers toepassen om duurzaam te investeren en welke obstakels zij hierbij tegenkomen. In totaal deden 420 respondenten wereldwijd mee, waarvan 30 Nederlandse institutionele beleggers.