biodiversiteit bijen bij water

Impact investeren in biodiversiteit mogelijk ondanks gebrekkige data

November 29, 2023

Ongeveer 1 miljoen planten- en diersoorten staan op het punt uit te sterven, blijkt uit een confronterend rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosystemen (IPBES) uit 2019. In veel aspecten van verduurzaming wordt al geïnvesteerd, maar kapitaal verschuiven naar ondernemingen die goed doen voor het behouden en verbeteren van biodiversiteit is moeilijk door gebrekkige data. Toch is investeren mogelijk.

Uit de ESG Global Survey die BNP Paribas om het jaar wereldwijd uitvoert, blijkt dat 41% van de institutionele beleggers van netto nul hun prioriteit maakt in 2023. Naar verwachting loopt dit op naar 48% in 2025. Daarnaast geeft 54% van de institutionele beleggers aan dat het belang van impact investeren voor hen is toegenomen. Onderdeel hiervan is de bescherming van biodiversiteit. In het Naturalis Biodiversity Centre in Leiden stond dit thema centraal tijdens één van de zestien bijeenkomsten van het internationale BNP Paribas Sustainable Future Forum (SFF). Tijdens het SFF gingen van 18 september tot 6 oktober 2023 op zestien verschillende locaties ter wereld beleidsmakers, mvo-managers, wetenschappers, experts, institutionele beleggers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en next gen afgevaardigden met elkaar in gesprek over verduurzaming.  

Koos Biesmeijer

Directeur Wetenschap van Naturalis en spreker Koos Biesmeijer windt er geen doekjes om: “Als er een wereldkampioenschap voor biodiversiteitsverlies zou zijn, dan wint Nederland met gemak.” Ook legt hij een duidelijke link met klimaatverandering. Een temperatuurstijging van 2% zorgt ervoor dat in de toekomst nog eens 5% van alle soorten uitsterft. En dat terwijl we volgens hem de natuur eigenlijk zouden moeten beschouwen als één van onze belangrijkste zakenpartners: “Als we alle immateriële en materiele waarde die natuurlijke bronnen en ecosystemen bieden aan de menselijke samenleving en onze economie, ons natuurkapitaal, bij elkaar optellen, dan verzorgt dat meerdere keren het mondiale bruto nationaal product.”

Tijdens de rondetafelgesprekken wordt duidelijk dat aanwezigen de urgentie voelen, weten dat ze het beter moeten doen en dat ook willen, maar tegelijkertijd niet weten hoe verbeteringen en investeringen te bewerkstelligen.

Biodiversiteit is complex en gelaagd. Alle levensvormen zijn van elkaar afhankelijk. Verdwijnen er te veel soorten, dan valt alles als een blokkentoren in elkaar. Door deze complexiteit en gelaagdheid is het moeilijk om te meten welke impact activiteiten van ondernemingen hier precies op hebben en methoden om dit te meten staan nog in de kinderschoenen. Uit de ESG Global Survey blijkt dat twee derde van de investeerders gebrekkige data als grootste mankement ervaart bij investeren in verduurzaming. Ondanks dat zij steeds handiger worden in het verwerven van data op verschillende manieren en vanuit verschillende bronnen, zoals Bloomberg en MSCI, passen zij steeds meer een holistische benadering toe. Belangrijk zijn ook de CO2-voetafdruk van een onderneming (het resultaat) en haar bedrijfsactiviteiten (hoe het resultaat wordt behaald). Thematisch investeren krijgt daarom een steeds belangrijkere rol.

Trevor Allen

Trevor Allen, Head of Sustainability Research bij BNP Paribas, gaf tijdens het SFF ook een lezing waarin hij verder inging op het belang van impact investeren in biodiversiteit: “Ondanks dat data een probleem vormt, is thematisch impact investeren in biodiversiteit al goed mogelijk. Eén van de factoren die grote impact heeft op biodiversiteit is waterschaarste. We verbruiken zoveel zoetwater dat onze waterkringloop is verstoord. Tijdens het winnen van zoetwater uit bronnen en het vervoeren in leidingen gaat al gauw 50% gemakkelijk verloren. We zouden water moeten beschouwen als waardevol product en niet als onbeperkt beschikbare faciliteit. Er valt veel winst te behalen door het zuiveren en de prijs van water af te stemmen op het type gebruik. Zo zou drinkwater goedkoper moeten zijn dan water voor een zwembad. Ook in de industrie kan dit efficiënter, bijvoorbeeld door opgevangen regenwater ongezuiverd te gebruiken om staal mee af te koelen. Verder kan water vaker worden gerecycled door slimme innovaties. Zo zijn er douches die gebruikt water direct opvangen, zuiveren en hergebruiken, zodat minder water nodig is voor één douchebeurt.

BNP Paribas experimenteerde met een aandelenportefeuille met ondernemingen die investeren in beter watergebruik en innovaties hiervoor. Deze bleek goed te kunnen concurreren met de S&P 500 omdat water, anders dan goederen zoals goud, niet erg wordt beïnvloed door schommelingen op de markt. Deze vaak nog kleinere bedrijven staan nu nog niet volop in de belangstelling, waardoor aandelen nu nog gemakkelijk zijn aan te schaffen. Ik verwacht dat deze ondernemingen straks enorm in belangstelling gaan toenemen, wat het een slimme investering maakt mét een positieve impact op biodiversiteit.”