town in The Netherlands

Hypotheken onderworpen aan klimaatstresstest

August 7, 2023

Dynamic Credit brengt klimaatrisico hypotheekportefeuille in kaart

  • Uit een analyse van vermogensbeheerder en hypotheekverstrekker Dynamic Credit blijkt dat ruim een kwart van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan klimaatrisico’s wanneer de wereldwijde temperatuurstijging in 2050 al boven de twee graden ligt.
  • Extreme weersomstandigheden vormen het grootste gevaar, met een verhoogd risico voor zo’n 12% van de woningen. Extreem weer kan in combinatie met onvoldoende afwatering leiden tot lokale overstromingen.
  • Andere klimaatrisico’s waar in de analyse rekening mee gehouden is, zijn overstromingen door een stijging van de zeespiegel en hogere waterstanden van rivieren (ongeveer 7% van de woningen), de gevolgen van langere periodes van droogte zoals natuurbranden (circa 1%), bodemdaling (6%) en funderingsschade (ongeveer 6%). Ongeveer 5% van Nederlandse woningen is blootgesteld aan meerdere klimaatrisico’s.

Dynamic Credit, onderdeel van BNP Paribas Asset Management, heeft een analyse gemaakt van de impact van klimaatrisico’s op Nederlandse woningen bij een wereldwijde temperatuurstijging van twee graden of meer in 2050. Op basis van de klimaatrisico’s beschreven in de Klimaateffectatlas, meet het onderzoek de impact voor elke woning in portefeuilles die Dynamic Credit beheert en zet deze af tegen de gehele Nederlandse huizenvoorraad. De vijf klimaatrisico’s die worden onderzocht zijn overstromingen, extreem weer, en de indirecte gevolgen van droogte zoals natuurbranden, bodemdaling en funderingsschade.

town in The Netherlands
Luchtfoto van dorp met haven

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 25% van de woningen in Nederland is blootgesteld aan één of meerdere risico’s. Met een blootstelling van bijna 12% vormen de gevolgen van extreem weer het grootste risico. De gevolgen van extreem weer die in de analyse zijn opgenomen zijn een snelle stijging van het grondwater en overstromingen veroorzaakt door gebrek aan afwatering. Het risico op overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken in de Nederlandse stroomgebieden of aan zee heeft in potentie impact op 7% van de woningen in portefeuille. Het aantal woningen dat is blootgesteld aan het risico op bosbranden is met nog geen 1% relatief het laagst. Zowel bodemdaling als aantasting van de fundering als gevolg van droogte is voor circa 6% van de woningen een reëel risico.

Hoewel de analyse een beeld geeft van het aantal woningen dat is blootgesteld aan klimaatrisico’s, variëren de kosten en impact van verschillende risico’s sterk. Het aantal woningen dat potentieel in waarde vermindert door de gevolgen van bodemdaling is lager dan extreem weer, maar de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn als huiseigenaren niet tijdig investeren in het versterken van de fundering.

BNP Paribas Asset Management Nederland CEO Jan Lodewijk Roebroek: “In 2021 presenteerde de Europese
Centrale Bank een actieplan om klimaatverandering te integreren in het risicobeheer. Het beprijzen van
klimaatrisico is niet alleen een belangrijke toevoeging aan de risicomodellen, het maakt de gevolgen van
klimaatverandering ook tastbaar en draagt bij aan bewustwording onder investeerders en consumenten. Op 8 juli
2022 voerde de ECB een eerste klimaatstresstest uit onder 104 Europese banken. De analyse van Dynamic Credit
sluit aan op de roep van de ECB om meer onderzoeksdata en is een belangrijke eerste exercitie om te onderzoeken
hoe klimaatrisico’s op balansen gewaardeerd kunnen worden.”

Tonko Gast, CEO van Dynamic Credit: “Ons rapport is een primeur, en is een belangrijke stap in de manier waarop
de financiële sector klimaatrisico’s begrijpt en beheert. Door geavanceerde data-analyse te combineren met ons
diepgaande begrip van de Nederlandse woningmarkt, bieden we institutionele beleggers inzicht in de mate
waarin hun hypotheekportefeuilles zijn blootgesteld aan klimaatrisico’s. Dit inzicht is niet een eindstation, maar
juist de basis om een debat te starten in de markt over de toekomst van wonen in Nederland.”

De Klimaateffectatlas is ontwikkeld in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met diverse kennisinstellingen en adviesbureaus. Het rapport maakt gebruik van toekomstscenario’s ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De toekomstscenario’s zijn afkomstig uit het KNMI’14-rapport, waarin vier mogelijke scenario’s voor het klimaat in 2050 worden geschetst op basis van de wereldwijde temperatuurstijging en veranderingen in luchtcirculatiepatronen. Het scenario waarin de opwarming van de aarde al in 2050 twee graden warmer is, vergeleken met de gemiddelde tempratuur tussen 1981 en 2010, is van de vier scenario’s het meest negatieve scenario.