Uitgelegd: Transitie naar een netto-nul economie

We hielpen een Nederlandse verzekeraar bij de transitie van een passief aandelenfonds (artikel 6) naar een diepgroen fonds (artikel 9) dat voldoet aan een Paris Aligned Benchmark (PAB).

Het doel van een PAB is om met een jaarlijkse daling van 7% uiterlijk 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Industrieën met een omzet uit fossiele brandstoffen vallen buiten de PAB.

De belangrijkste reden waarom de keuze op ons viel, was de mate waarin wij zelf groen zijn. Vorig jaar stelde deze klant zich ook ten doel om de portefeuille netto-nul te maken.

Wij zijn lid van Anders Reizen (50% minder CO2-uitstoot van personenmobiliteit ten opzichte van 2018

Wij spreken onze zakelijke klanten aan op de drie E’s: Energy Transition, Environmental Sustainability en Equality & Inclusive Growth. Voor elke onderneming gelden hiervoor specifieke doelstellingen op basis van de impact op elk thema, de ESG-score of de analyse van externe initiatieven. Vervolgens gaan we uitvoerig met bedrijven in gesprek en moedigen we ze aan om:

1) hun strategieën af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs

2) hun ecologische voetafdruk te verbeteren (bijvoorbeeld met efficiënter waterverbruik)

Een van onze klanten hebben we geholpen met een 10-jarig leasecontract voor de financiering van ruim 28.000 zonnepanelen op een zonneweide in Nederland. Hiermee draagt het project bij aan de ambitie van de klant om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

De zonneweide van 7 hectare levert elk jaar 9,2 miljoenkWh aan groene energie aan de fabrieken van de klant. Dat betekent een jaarlijkse CO2-reductie van 5,1 miljoen kg