cashier

Cash management in een wereld in beweging

November 18, 2022

Met de uitbraak van corona in maart 2020 leek de wereld tot stilstand te komen. Achteraf blijkt dit juist het startschot voor een wereld in beweging. De vanzelfsprekendheid waarmee producten worden samengesteld met componenten uit verschillende werelddelen komt op losse schroeven te staan. Met het hermetisch afsluiten van China wordt duidelijk dat langgerekte toeleveringsketens kwetsbaar zijn. De continue trend van globalisering keert en ondernemers zijn zoekende naar oplossingen voor deze nieuwe problemen.

De wereldeconomie op pauze zetten blijkt namelijk eenvoudiger dan deze te herstarten. De levertijd van producten neemt snel toe en de leverzekerheid neemt af.  Daarnaast vraagt de herstartende economie om meer energie en arbeid dan er aanbod is. Het gevolg is snel oplopende inflatie en sterk fluctuerende wisselkoersen. Voor het cashmanagement van internationale ondernemingen biedt dit grote uitdagingen. Wanneer betaal je als levering niet zeker is? Hoe accordeer je facturen wanneer al je personeel thuis zit? En wat betekent het voor debiteurenbeheer als geld in waarde daalt?

ngan ngyuen-hansen

Ngan Nguyen, Head of Cash Management bij BNP Paribas legt uit dat door de turbulente omgeving de adaptatie van slimme fintechoplossingen in een stroomversnelling raakt. “Door onverwachte prijsstijgingen komt het voor dat bepaalde klanten of klantengroepen betaalachterstanden oplopen. Dan helpt het enorm als kostenstijgingen op tijd gesignaleerd worden. Volatiliteit maakt forecasting ingewikkelder maar ook belangrijker. De juiste applicatie biedt bedrijven inzicht in hun toekomstige cashpositie, zodat beslissingen over grotere uitgaven goed kunnen worden getimed. Juist nu blijkt het belang van een wendbaar financieel ecosysteem.”

BNP Paribas versterkt de dienstverlening met slimme oplossingen van innovatieve fintechondernemingen. Een goed voorbeeld hiervan is Cashforce. Deze applicatie is verbonden met de meeste Treasury Management- en ERP-systemen wereldwijd en biedt treasuries de mogelijkheid om hun cashpositie in de toekomst in te schatten op basis van verwachte betalingen en vorderingen.

Nguyen: “De applicatie geeft bedrijven een goede indicatie over de toekomstige financiële gezondheid van het bedrijf en helpt hen bij het tijdig nemen van beslissingen voor de toekomst. Zo zal een negatieve cashflow de vraag oproepen hoe werkkapitaal te optimaliseren, terwijl men bij een positieve cashflow juist moet kijken hoe de overtollige liquiditeiten het best te besteden

Naast nauwe samenwerking met innovatieve bedrijven, onderstreept BNP Paribas het belang van technologische ontwikkeling in de sector met een jaarlijks IT-budget van meer dan 6 miljard euro. Binnen cashmanagement is er onder andere sterk geïnvesteerd in het verbeteren van de customer journey tijdens onboarding en is de pilot met het digitale platform Welcome gestart.  Hierdoor worden verschillende processen, zoals het verzamelen van KYC-documenten en het digitaal openen van een rekening, sterk vereenvoudigd. “Volgende stappen zijn het digitaal ondertekenen van contractuele overeenkomsten, zoals cash pooling documenten,” aldus Nguyen.