77% van de Europeanen wil investeren in fietsen

September 4, 2023

De steeds zichtbaardere gevolgen van klimaatopwarming en de stijgende energiekosten zorgen voor gedragsveranderingen op het gebied van energiegebruik en mobiliteit. 64% van de Europeanen maakt minder gebruik van de auto vanwege stijgende kosten en zorgen over het klimaat, blijkt uit onderzoek van BNP Paribas. Bezuinigen op vervoerskosten kan onder andere door vaker thuis te werken, maar voor werknemers in bijvoorbeeld industrie, horeca, onderwijs of de bouw is dit niet mogelijk. De gevolgen van stijgende kosten worden hierdoor niet gelijk verdeeld. Het aantrekkelijker maken van goedkopere en duurzame alternatieven, levert klimaatwinst op en zorgt voor een eerlijkere verdeling van de lasten.

Eerlijk alternatief voor de auto

In Nederland, met weinig heuvels en een gemiddelde woon-werkafstand van 22 kilometer, wordt de fiets al breed omarmd als alternatief voor de auto. Met de opkomst van de elektrische fiets is deze in stedelijk gebied vaak zelfs het snelste vervoersmiddel. Investeren in fietsinfrastructuur en het fiscaal stimuleren van fietsgebruik zijn sprekende voorbeelden van groen beleid dat inclusief is voor alle inkomensgroepen. Deze inclusiviteit is bij duurzaam beleid lang niet altijd vanzelfsprekend. De energietransitie vraagt om systeemveranderingen waarvan de lasten vaak onbedoeld oneerlijk verdeeld zijn. Zo zijn investeringen zonnepanelen en isolatie zijn vaak niet haalbaar voor huishoudens met de laagste inkomens. Zij lopen daardoor het risico nog verder achterop te raken bij stijgende energiekosten.

Het stimuleren van fietsgebruik kent deze scheefgroei juist niet. Het is een kosteneffectief vervoersmiddel dat minimale kapitaalinvesteringen vereist, bijvoorbeeld in vergelijking met het bezit van een tweede auto. Het aanleggen van veilige fietspaden, beveiligde fietsparkeerplaatsen en het fiscaal stimuleren van elektrische fietsen vergroot daarnaast de leefbaarheid en is goed voor de gezondheid. Door stedelijke gebieden in te richten op fiets en openbaar vervoer, wordt daarnaast voorkomen dat autobezit economische voordelen biedt die de ongelijkheid vergroten.

Het pad naar eerlijkere mobiliteit: het fietspad

Het fietspad leidt niet alleen naar een eerlijkere toekomst, het is voor Nederland ook een geweldig exportproduct met kansen voor groene groei. Nederlandse experts helpen stedenbouwkundige autoluwe steden te ontwikkelen en toonaangevende fietsmerken kunnen profiteren van de groeiende vraag die hieruit volgt. Het draagvlak voor deze investeringen is groot. Uit onderzoek van BNP Paribas blijkt dat ruim driekwart van de Europeanen de ontwikkeling van fietspaden als een effectief middel beschouwt om mobiliteit te verduurzamen.

In het behouden van publieke steun voor de energietransitie is het stimuleren van groene alternatieven ook effectiever dan restrictief beleid. Uit onderzoek van Ipsos in opdracht van BNP Paribas blijkt dat 77% van de Europeanen denkt dat investeren in fietsinfrastructuur effectief is en geen hinder oplevert. Voor het verhogen van belastingen op brandstof is minder draagvlak, mede omdat veel respondenten ook erkennen dat ze hier ondanks de effectiviteit er veel hinder van ondervinden. Het is daarnaast een maatregel die autobezit steeds verder buiten het bereik van de laagste inkomensgroepen brengt, en de sociale mobiliteit daarmee aantast.

Grafiek uit Ipsos onderzoek, veldwerk februari 2023
Dagmar van der Plas, Head of Marketing, Communication & Company Engagement bij BNP Paribas Nederland

Dagmar van der Plas, Head of Marketing, Communication & Company Engagement bij BNP Paribas Nederland “ik kom dagelijks tal van slimme oplossingen tegen die onze zakelijke klanten helpen duurzame groei te realiseren of particulieren stimuleren groene keuzes te maken. Alleen al op het gebied van fietsgebruik zijn er bij BNP Paribas in Nederland tal van verschillende initiatieven in ontwikkeling.

Zo ontwikkelt BNP Paribas Leasing Solutions nieuwe modellen die elektrische fietsen bereikbaarder maken en ontwikkelt BNP Paribas Arval zich van traditionele leasemaatschappij naar mobiliteitspartner. Dit betekent dat zij integrale oplossingen aanbieden, waarmee deelmobiliteit, fietsen, openbaar vervoer en elektrische auto’s worden gecombineerd. De werknemer blijft flexibel, maar de keuze om de auto een aantal dagen per week te laten staan wordt aantrekkelijker.   

Ook binnen onze eigen organisatie is de fiets steeds belangrijker. Deze week hebben we bijvoorbeeld de lancering aangekondigd van ons nieuwe fietsleaseprogramma, in samenwerking met Arval en fietsleaseplatform Hellorider. Werknemers kunnen kiezen uit honderden fietsen en krijgen tot 40% korting op aanschaf en onderhoud. In combinatie met een elektrisch steuntje in de rug helpen we zo ook onze eigen collega’s om de auto vaker te laten staan.”