BNP Paribas en de samenleving

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hoe we iets terugdoen

Bloeien & investeren

Verantwoord bankieren betekent dat we op verschillende manieren iets terug willen doen voor de samenleving. Op mondiaal niveau doen we dat met onze stichting, waarmee we initiatieven voor mens en milieu ondersteunen. Maar ook op lokaal niveau zijn we actief. Zo werken we in Nederland samen met een groot aantal maatschappelijke partners ter ondersteuning van initiatieven die het verschil maken.

Hieronder geven we een aantal samenwerkingsverbanden waar we het meest trots op zijn. Ga voor meer informatie over deze en andere initiatieven naar de websites van onze entiteiten.

LEF

De Stichting Leven en Financiën (LEF) is een van de snelstgroeiende initiatieven in Nederland op het gebied van financieel onderwijs. Wij werken al sinds 2011 samen met LEF.

Het doel van LEF is om jongeren verantwoordelijk met geld te laten omgaan. Door middel van lessen op ROC’s (mbo- en volwassenenonderwijs) leert LEF jongeren wat de echte waarde van geld is en geeft de stichting ze meer inzicht in hun eigen financieel gedrag.

Uniek aan het programma is dat de lessen kunnen worden gegeven door financieel adviseurs van de bank. We steunen LEF dus niet alleen financieel, maar bieden collega’s ook de gelegenheid als gastdocent op te treden. Na een eendaagse training werken ze vier lessen samen met een andere docent. In de lessen draait het niet alleen om het overdragen van informatie. We willen studenten ook stimuleren de juiste vragen te stellen en concrete doelen te formuleren.

JINC

JINC streeft naar een samenleving waarin de achtergrond van een kind niet zijn of haar toekomst bepaalt. Een samenleving waarin elk kind een eerlijke kans krijgt.

Om dat doel te bereiken, helpt JINC jongeren tussen 8 en 16 jaar een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met verschillende beroepen, ontdekken ze welk soort werk bij hun talent past en leren ze solliciteren. JINC geeft jaarlijks meer dan 65.000 kinderen de kans om te groeien.

JINC werkt samen met scholen en partners. Wij ondersteunen JINC financieel en nemen deel aan verschillende vrijwilligersactiviteiten. Daar krijgen wij iets waardevols voor terug: de kans om het verschil te maken in het leven van kinderen. Dat doen we door hun band met de samenleving te versterken en door ze een inspirerende ervaring te bieden.

El Jackson Education project

Het El Jackson Education project van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur is gericht op het bestrijden van uitsluiting. De BNP Paribas Foundation is drie jaar lang partner van dit programma (2021-2023).

Het doel van The Floor is Yours is om kinderen die in armoede opgroeien in contact te brengen met de positieve effecten van (dans)cultuur.

De BNP Paribas Foundation ondersteunt het El Jackson Education project als onderdeel van het Dream Up-programma. Dit internationale programma is gericht op het helpen van kansarme kinderen en jongeren door hen te betrekken bij artistieke en creatieve activiteiten. Kunstzinnige expressie biedt kinderen zelfvertrouwen en kansen om zichzelf uit te drukken. Kansen die ze niet altijd krijgen.