Onze duurzaamheidsmissie

Duurzaamheid in de kern van onze strategie en als leidraad voor alles wat we doen

Wij zijn BNP Paribas, de bank voor een wereld in verandering

In een wereld die volop in beweging is, zet BNP Paribas alle mogelijke middelen in voor verantwoorde groei en voor de ondersteuning van klanten bij hun transitie naar een duurzamere economie.

Wij leveren financiële diensten die relevant zijn voor onze klanten, met oog voor de wereld waarin we leven. Dat is onze missie. Een missie die in het teken staat van duurzaamheid.

Onze strategie rust op vier pijlers:


De economie

Wat?

Inspelen op de financiële behoeften van onze klanten en financieren op een ethische manier

Waarom?

 • Inzetten op beleggingen en financieringen met een positieve impact op het milieu en de samenleving
 • Bevorderen van verantwoorde economische groei en werkgelegenheid
 • Integreren van ESG-risico’s (milieu, samenleving en goed bestuur)
 • Versnellen van de transitie naar een duurzamere economie

Hoe?

Een paar voorbeelden:

 • Sinds 2016 ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties
 • In 2021 heeft BNP Paribas zich als groep aangesloten bij de Net-Zero Banking Alliance van de Verenigde Naties.
 • Sinds 2018 maken we gebruik van de PACTA-methodiek voor het meten van de impact van onze kredietportefeuille op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Met onze Manaos-app kunnen onze klanten de verschillende ESG-risico’s en duurzaamheid van hun beleggingsportefeuilles meten en inzichtelijk maken.

Het milieu

Wat?

Klanten ondersteunen bij hun transitie naar een lagere CO2-uitstoot en een beter milieu

Waarom?

 • Mitigeren van de negatieve gevolgen van klimaatverandering
 • Bevorderen van de energietransitie
 • Ontwikkelen van een circulaire economie
 • Beschermen van milieu en biodiversiteit

Hoe?

Een paar voorbeelden:

 • Samen met NN Investment Partners versnellen we de energietransitie door duurzame energie toegankelijk te maken voor alle beleggers.
 • Royal Cosun, een toonaangevende internationale agrarische coöperatie, heeft een 10-jarig leasecontract getekend met BNP Paribas Leasing Solutions voor de financiering van ruim 28.000 zonnepanelen op het Cosun Solar Park in Puttershoek.
 • BNP Paribas sloot in 2021 een overeenkomst voor twee groene leningen met Olatein, een joint venture van DSM en Avril.
 • BNP Paribas Asset Management lanceerde in 2021 een beleggingsfonds gericht op het herstel van de ecosystemen (Ecosystem Restoration Fund)

Onze mensen

Wat?

Alle medewerkers een fijne, veilige, inspirerende werkomgeving bieden

Waarom?

 • Een werkplek waar iedereen zich thuis voelt en niemand wordt buitengesloten
 • Een werkgever die ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing
 • Een werkomgeving die onderlinge uitwisseling van ideeën stimuleert

Hoe?

Een paar voorbeelden:

 • MixCity is een netwerk van BNP Paribas ter bevordering van genderdiversiteit, de doorstroom van vrouwen naar topposities en een beter evenwicht tussen werk en privé.
 • CulturALL is een intern netwerk ter bevordering van etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer.
 • Next BNP is een platform dat alle young professionals van BNP Paribas in staat stelt ideeën uit te wisselen.

De samenleving

Wat?

Een positieve bijdrage leveren aan veranderingen in de samenleving

Waarom?

 • Bestrijden van sociale uitsluiting
 • Ondersteunen van initiatieven op het gebied van financieel onderwijs, kunst & cultuur en milieu
 • Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van individuele medewerkers

Hoe?

Een paar voorbeelden:

 • JINC helpt jongeren tussen 8 en 16 jaar een goede start te maken op de arbeidsmarkt. BNP Paribas ondersteunt JINC financieel en levert een bijdrage aan verschillende vrijwilligersactiviteiten.
 • BNP Paribas werkt al sinds 2011 samen met de Stichting Leven en Financiën (LEF), een van de snelst groeiende initiatieven in Nederland op het gebied van financieel onderwijs.
 • Met het initiatief #1MillionHours2Help stelt BNP Paribas medewerkers in staat om tijdens kantooruren een persoonlijke bijdrage te leveren aan een meer inclusieve, milieubewuste samenleving.