BNP Paribas in Nederland Carrière

Een wervingsbeleid dat gelijkheid en diversiteit stimuleert

Gelijkheid en diversiteit vormen de kern van ons wervingsbeleid, omdat we geloven dat ze creativiteit en efficiëntie bevorderen wat een positieve invloed op de prestaties en de productiviteit heeft.

We zijn trots op onze non-discriminatieregels die we bij al onze wervingsactiviteiten toepassen:

  • Onze vacatures bevatten geen melding van geslacht, leeftijd, nationaliteit of andere criteria van discriminerende aard
  • Onze wervingscriteria zijn uitsluitend gebaseerd op de competenties en kwalificaties van de kandidaat . Alleen competenties spelen een rol bij het wel of niet aannemen van een kandidaat
  • We garanderen een gelijk loon tussen mannen en vrouwen bij het werven in dezelfde functie als er sprake is van gelijkwaardige ervaring en opleiding
  • Wij garanderen erkenning van academische vorming, universitair onderwijs, evenals diploma’s die in andere landen zijn behaald

Onze Nederlandse kantoren zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en zijn aangepast om mensen met beperkte mobiliteit te verwelkomen. Als een persoon specifieke accommodaties nodig heeft om zijn of haar taken volledig uit te voeren, zullen we alle redelijke maatregelen nemen die nodig zijn om hen te huisvesten.