Een focus op maat - BNP Paribas Nederland

In een interview met het Financieele Dagblad vertelt René Pieren, General Manager BNP Paribas Factor NV, over BNP Paribas Factor en haar onderscheidende kwaliteiten in de Nederlandse markt.

BNP Paribas Factor is onderdeel van de BNP Paribas groep, een sterke en vooraanstaande financiële instelling die op dit moment actief is in 80 landen. In Nederland zijn ze inmiddels al 150 jaar actief. De BNP Paribas Groep op de Nederlandse markt omvat verschillende activiteiten, waaronder Corporate & Institutional Banking, Arval wagenparkbeheer, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Leasing Solutions en BNP Paribas Factor. In totaal werken er in Nederland zo’n 1.000 mensen voor BNP Paribas.

Wat doet BNP Paribas Factor?

“BNP Paribas Factor is onderdeel van het global factoring netwerk binnen de BNP Paribas groep. Het netwerk heeft 14 Europese vestigingen en dekt vanuit deze vestigingen het grootste deel van de landen in Europa. In Nederland bieden wij werkkapitaal oplossingen in de vorm van debiteuren en voorraadfinanciering aan bedrijven met een geconsolideerde omzet van meer dan 10 miljoen euro. Naast financiering kan BNP Paribas insolventie risicodekking aanbieden en kopen wij in voorkomende gevallen vorderingen ter verbetering van balansposities. We hanteren een lagere omzetgrens als de onderneming een duidelijke groei kan realiseren. Ons product is bijzonder geschikt om overnames te financieren omdat wij de waarde van de te financieren activa als uitgangspunt nemen en in de regel meer geld beschikbaar stellen tegenover die activa dan een traditionele bankfinanciering”

“Een Nederlands bedrijf met een vestiging buiten Nederland die vanuit die vestiging factureert heeft ook in het buitenland een financieringsbehoefte. Wij kunnen vanuit een centrale focus in Nederland een decentrale financieringsoplossing in het buitenland realiseren. Wij noemen dat een Pan-Europese of een multi-lokale oplossing. Nederlandse bedrijven die voornamelijk in Nederland opereren of bedrijven die exporteren vanuit Nederland, kunnen ook uitstekend bij ons terecht.”

Hoe komt het dat jullie internationaal zo succesvol zijn?

“We zijn goed op de hoogte van de lokale gebruiken in de landen waar we werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de betalingstermijn. Hoe zuidelijker je komt in Europa, hoe langer het duurt voor debiteuren hun rekening betalen. Ook met heersende onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de Brexit, dienen ondernemers rekening te houden. Die onzekerheden dwingen ondernemingen ertoe om hun werkkapitaalbehoefte nauwkeuriger op te volgen en eventueel maatregelen te nemen. Dankzij onze lokale expertise kunnen we de klanten veel toegevoegde waarde bieden. Uiteindelijk zijn alle oplossingen die wij onze klanten bieden maatwerk. Daarbij kunnen we dankzij de huidige IT-ontwikkeling onze oplossingen relatief eenvoudig en snel implementeren.”

Hoe onderscheiden jullie je op het gebied van factoring?

“Wat ons echt bijzonder maakt is dat wij maatwerk leveren. We zien elke propositie als een unieke propositie en vormen ons naar de behoefte van de klant. Daarnaast onderscheiden we ons door ons uitgebreide internationale netwerk. We begrijpen als geen ander waar een ondernemer die grensoverschrijdend werkt mee te maken krijgt.”

“Als je kijkt naar factoring dan is dat in sommige landen gereguleerd, doch in andere landen niet. Alleen al om die reden is lokale kennis cruciaal. Wij als BNP Paribas groep en BNP Paribas Factor stellen hoge eisen aan onze eigen organisatie en medewerkers om alle stakeholders een optimale dienstverlening te garanderen. Wij doen dat door strakke processen op te volgen, door het belang van de klant centraal te stellen in die processen en door te investeren in kennis en kwaliteit binnen de organisatie.”

Waar is BNP Paribas op het moment mee bezig en op welke landen ligt de focus?

“Binnen BNP Paribas is Nederland een zeer strategisch land. Dit betekent dat wij voorzien dat we nu en in de toekomst fors kunnen groeien in onze dienstverlening en ook dat er vanuit ons hoofdkantoor middelen ter beschikking worden gesteld om onze verdere groei op de Nederlandse markt te stimuleren.”

“BNP Paribas Factor levert veel toegevoegde waarde voor bedrijven die internationaal actief zijn, maar we zijn er ook voor klanten met een puur Nederlandse focus”

Het artikel met René Pieren, General Manager van BNP Paribas Factor NV in het Financieele Dagblad vindt u hier: BNP Paribas Factor: een focus op maat